Loading

Özgeçmiş

Prof. Dr. PERİHAN ÖZTÜRK

Kuruluşumuz Technoderm Medikal A.Ş sağlık sektöründe kozmetik ürünler ve medikal cihaz üretmek üzere KSÜ Teknokent bünyesinde; Şirket Danışmanı Prof.Dr. Perihan Öztürk tarafından kurulmuştur. Dermatoloji alanında cilt problemlerine hızlı ve kalıcı çözümler üretmek üzere Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği ürünleri tüketicilerin kullanımına sunmaktadır. Halen devam eden Ar-Ge çalışmaları bulunmakla birlikte Technoderm yurtdışı know-how çalışmaları ile partenerleri aracılığı ile alanında ki son gelişmeleri de yakından takip eden bir kuruluştur.

29 Yıllık Tecrübe
88 Makale
5 Yenilikçi Ar-Ge Projesi
13 Sempozyum

Prof.Dr. PERİHAN ÖZTÜRK

(Technoderm Şirket Danışmanı)

Nasıl Başladı?

1993 - 1999

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi /Tıp Pr.

2005 - 2005 Uzman

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Dermatoloji Anabilim Dalı

2010 - 2014 Yardımcı Doçent

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dahili tıp Bilimleri Bölümü / Dermatoloji Anabilim Dalı

2019 - 2019 Profesör

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dahili tıp Bilimleri Bölümü / Dermatoloji Anabilim Dalı Profesörü

1993 - 1999 Lisans

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

2000 - 2005 Tıpta Uzmanlık

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Dermatoloji Anabilim Dalı / Tez adı : rekürren aftöz stomatit de vitamin A, C, E düzeyleri (2019) Tez Danışmanı : YUNUS SARAL

2014 Doçent

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dahili tıp Bilimleri Bölümü / Dermatoloji Anabilim Dalı

2019 - 2019 Dekan

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dahili tıp Bilimleri Bölümü / Dermatoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı
Yönetilen Tezler Projelerde Yaptığı Görevler İdari Görevler Üniversite Dışı Deneyim
Tıpta Uzmanlık
SEVİMLİ İSMET, (2018). Androgenetik alopesi tanılı kadın hastalarda anti-müllerian hormon (AMH) düzeyinin araştırılması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

YÜLEK TUĞBA, (2015). Rekürren aftöz stomatitli hastalarda D vitamini düzeylerinin hastalık üzerine etkisinin değerlendirilmesi,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

İNCİ RAHİME, (2014). Psoriasis ile karotis intima-media kalınlığı ve hepatosteatoz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

AKMAN YASEMİN, (2014). Behçet hastalığının tırnak kıvrım kapiller sisteminin videodermatoskop ile değerlendirilmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

DÖNMEZ NESLİHAN, (2012). Behçet hastalığında serum lipokalin 2 düzeyleri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Bazal Hücreli Karsinomda Eritropoetin Eritropoetin Reseptör Ekspresyonu ve Oksidatif Stres Düzeylerinin Araştırılması

ARAŞTIRMA PROJESİ
Yürütücü ,  14/09/2014 – 02/02/2015 (ULUSAL)

Stria Gravidarum Gelişiminde Relaxin ve Kollogenaz Enziminin Rolü

ARAŞTIRMA PROJESİ
Araştırmacı ,  18/09/2011 – 13/06/2013 (ULUSAL)

Ratlarda Topikal Fenitoin ve Hypericum Perforatumun Yara İyileşmesine Etkisi

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
Araştırmacı , 2012-2013 (ULUSAL)

DEKAN YARDIMCISI

2019 || Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Tıp Fakültesi

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

2018-2019 || Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ANABİLİM DALI BAŞKANI

2014 || Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Dermatoloji Anabilim Dalı

ANABİLİM DALI BAŞKANI

2010-2014 || Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Uzman Doktor

2008-2010 || Megapark Hastanesi

Uzman Doktor

2005-2008 || Çağrı Tıp Merkezi

ESERLER


 1. NAZİK HÜLYA,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN (2019) / Omalizumab usage in chronic urticaria and atopicdermatitis: data from South-East province of Turkey. Postepy Dermatologii i Alergologii (Yayın No: 5958393)

 2. KOCA TUBA TÜLAY,NAZİK HÜLYA,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN (2019). The relation of chronic idiopathic urticaria with Fibromyalgia, sleep disturbance and anxiety. Journal of Contemporary Medicine, Doi: 10.16899/jcm.578711 (Yayın No: 5958247)

 3. NAZİK HÜLYA,BENGÜ AYDIN ŞÜKRÜ,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN (2019). Fatty acid profile in patients with seborrheic dermatitis. Medicine Science International Medical Journal, Doi: 10.5455/medscience.2018.07.8990 (Yayın No: 4888270)

 4. NAZİK HÜLYA,BENGÜ AYDIN ŞÜKRÜ,GÜL FERİDE ÇOBAN,DEMİR BETÜL,ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL (2018). Evaluation of the levels of trace elements in the blood and hair of patients with seborrheic dermatitis. Trace Elements and Electrolytes, Doi: 10.5414/TEX01555 (Yayın No: 4692286)

 5. SAĞIROĞLU SAİME,Oztarakci Huseyin,ÖZTÜRK PERİHAN,DOĞANER ADEM,KOCA TUBA TÜLAY,BİLAL NAGİHAN,SARICA SELMAN,ORHAN İSRAFİL (2018). The association of abo blood group and rh factor with recurrent aphthous ulceration. Annals of Medical Research, 25(4), 540- 544., Doi: 10.5455/annalsmedres.2018.05.076 (Yayın No: 4397501)

 6. UNSAL VELİD,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,ÖZTÜRK PERİHAN (2017). THE EFFECTS OF THE H1- RECEPTOR BLOCKERS ON ADENOSINE DEAMINASE,XHANTHINE OXIDASE AND TRACE ELEMENTS IN PATIENTS WITH CHRONICIDIOPATHIC URTICARIA. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICALAND MEDICAL RESEARCH (Yayın No: 4005802)

 7. ÖZTÜRK PERİHAN,KIRAN HAKAN,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,MÜLAYİM MEHMET KAMİL (2017). Serum collagenase-2 and BMI levels in pregnant women with striae gravidarum. Journal of Cosmetic Dermatology, 16(3), 416-420., Doi: 10.1111/jocd.12269 (Yayın No: 2948569)

 8. UNSAL VELİD,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,ÖZTÜRK PERİHAN (2017). THE EFFECTS OF THE H1- RECEPTOR BLOCKERS ON ADENOSİNE DEAMİNASE, XHANTHİNE OXİDASE AND TRACE ELEMENTS İN PATIENTS WITH CHRONİC İDİOPATHİC URTİCARİA. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICALAND MEDICAL RESEARCH, 4(3), 117-121. (Yayın No: 3445647)

 9. UNSAL VELİD,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,ÖZTÜRK PERİHAN (2017). The Effects of the H1-receptor Blockers on Adenosine Deaminase, Xhanthine Oxidase and Trace Elements in Patients wıth Chronic Idiopathic Urticaria. European Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 4(3), 117-121. (Yayın No: 4004065)

 10. MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN,UZUN SONER (2016). The Effectiveness of Topical Pimecrolimus in the Treatment of Oral Lichen Planus. Turkish Journal of Dermatology / Türk Dermatoloji Dergisi, 10(4), 152-156., Doi: 10.4274/tdd.3071 (Yayın No: 2939483)

 11. miraloglu meral,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,ÖZTÜRK PERİHAN,ARICAN ÖZER (2016). Evaluation of local trace element status and 8 Iso prostaglandin F2 concentrations in patients with Tinea pedis. Biological Procedures Online, 18(1), Doi: 10.1186/s12575-015-0030-x (Yayın No: 2938575)

 12. BELGE KURUTAŞ ERGÜL,ÖZTÜRK PERİHAN (2016). The evaluation of local oxidative nitrosative stress in patients with pityriasis versicolor a preliminary study. Mycoses, 59(11), 720-725., Doi: 10.1111/myc.12522 (Yayın No: 2939447)

 13. ÖZTÜRK PERİHAN,KIRAN HAKAN,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,avcı fazıl (2016). Serum collagenase 2 and BMI levels in pregnant women with striae gravidarum. Journal of Cosmetic Dermatology, Doi: 10.1111/jocd.12269 (Yayın No: 2938593)

 14. İNCİ RAHİME,ÖZTÜRK PERİHAN,İNCİ MEHMET FATİH,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,özdemir mine müjde,zorlu ali (2016). Carotid intima media thickness nonalcoholic fatty liver disease and hemoglobin A1c are independently associated with the severity of psoriasis. Dermatologica Sinica, 34(3), 135-140., Doi: 10.1016/j.dsi.2016.03.004 (Yayın No: 2939574)

 15. ÖZTÜRK PERİHAN,ARICAN ÖZER,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,MÜLAYİM MEHMET KAMİL (2016). Oxidative Stress Biomarkers and Adenosine Deaminase over the Alopecic Area of the Patients with Alopecia Areata. Balkan Medical Journal, 33(2), 188-192., Doi: 10.5152/balkanmedj.2016.16190 (Yayın No: 2939461)

 16. İNCİ RAHİME,ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,kemal ozyurt,İNCİ MEHMET FATİH (2015). Effect of the Syrian Civil War on Prevalence of Cutaneous Leishmaniasis in Southeastern Anatolia Turkey. Med Sci Monit, (Yayın No: 1974284)

 17. ATASEVEN ARZU,recep kesli,gülcan sağlam kurtipek,ÖZTÜRK PERİHAN (2014). Assessment of lipocalin 2 clusterin soluble tumor necrosis factor receptor 1 interleukin 6 homocysteine and uric acid levels in patients with psoriasis. Dis Markers. (Yayın No: 2227254)

 18. ÖZTÜRK PERİHAN,kemal özyurt,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,KALENDER ALİ MURAT,ATASEVEN ARZU (2014). Nail Disorders in Patients With Chronic Renal Failure Undergoing Peritoneal Dialysis. World J Nephrol Urol. (Yayın No: 2226795)

 19. ATASEVEN ARZU,ATASEVEN HÜSEYİN,ÖZTÜRK PERİHAN,özdemir mine,recep kesli (2014). Levels of serum soluble p selectin and e selectin in psoriatıc patients. Ann Dermatol (Yayın No: 2227454)

 20. ÖZTÜRK PERİHAN,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,ATASEVEN ARZU,neslihan dokur,GÜMÜŞALAN YAKUP,görür ayşe,TAMER LÜLÜFER (2014). BMI and levels of zinc copper in hair serum and urine of Turkish male patients with androgenetic alopecia. Trace Elem Med Biol

 21. SAYAR HAMİDE,nurten gergerlioğlu,nurten seringeç,ÖZTÜRK PERİHAN,BÜLBÜLOĞLU ERTAN,KARABAY GÜLTEN (2014). Comparison of efficacy of topical phenytoin with hypericin in second degree burn wound healing an experimental study in rats. Med Sci Monit Basic Res (Yayın No: 2227773)

 22. ATASEVEN ARZU,ÖZTÜRK PERİHAN,ilknur küçükosmanoğlu,gülcan kurtipek (2014). Kyrle s disease. BMJ case reports, 2014, Doi: pii: bcr2013009905. 10.1136/bcr-2013-009905 (Yayın No: 468085)

 23. ATASEVEN ARZU,gülcan kurtipek,ÖZTÜRK PERİHAN (2013). Neutrophil Lymphocyte Ratio in Patients Receiving Isotretinoin for Acne Vulgaris. Medicine Science (Yayın No: 2225986)

 24. ÖZTÜRK PERİHAN,ARICAN ÖZER,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,tuğba karakaş,betül kabakçı (2013). Oxidative stress in patients with scalp seborrheic dermatitis. Acta Dermatovenerol Croat. (Yayın No: 2221503)

 25. ÖZTÜRK PERİHAN,ORHAN FATMA ÖZLEM,ÖZER ALİ,tuğba karakaş,nuri öksüz,yalçın nur (2013). Assessment of Temperament and Character Profile with Anxiety and Depression in Patients with Acne. Balkan Medical Journal (Yayın No: 2223096)

 26. kemal özyurt,BOZKURT SELİM,ÖZTÜRK PERİHAN,BAYKAN HALİT,OKUMUŞ MEHMET (2013). Evaluation of dermatological disorders among admittances to a 112 emergency services in a year. Journal of Clinical and Experimental Investigations (Yayın No: 2222607)

 27. ÖZTÜRK PERİHAN,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,ATASEVEN ARZU (2013). Copper zinc and copper selenium ratios and oxidative stress as biochemical markers in recurrent aphthous stomatitis. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 27(4), 312-316., Doi: 10.1016/j.jtemb.2013.04.002 (Yayın No: 468150)

 28. ÖZTÜRK PERİHAN,ORHAN FATMA ÖZLEM,ÖZER ALİ,tuğba karakaş,nur yetişir (2013). Assesment Of Temperament And Character Profıle Wıth Anxıety And Depressıon In Patıents Wıth Acne. balcan med j (Yayın No: 467929)

 29. ÖZKAN FUAT,ÖZTÜRK PERİHAN,kemal özyurt,İNCİ MEHMET FATİH,KALENDER ALİ MURAT,BAKAN BETÜL (2013). Frequency of peripheral arterial disease and venous insufficiency in toenail onychomycosis. The Journal of Dermatology, 40(2), 107-110., Doi: 10.1111/1346-8138.12020 (Yayın No: 468193)

 30. ÖZTÜRK PERİHAN,ARICAN ÖZER,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,tuğba karakaş,güngör meltem (2013). The Local Oxıdatıve Stress In Interdıgıtal Tınea Pedıs. j dermatol (Yayın No: 369097)

 31. kemal özyurt,ÖZTÜRK PERİHAN,GÜL MUSTAFA,benderli yasemin,ÇÖLGEÇEN EMİNE,İNCİ RAHİME (2013). ABO blood groups Rhesus factor and Behçet s disease. Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica, et Adriatica, 22(3), 63-4. (Yayın No: 468107)

 32. ÖZTÜRK PERİHAN,ARICAN ÖZER,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,Tuğba Karakas,Betül Kabakci (2013). Oxidative stress in patients with scalp seborrheic dermatitis. Acta dermatovenerologica Croatica : ADC, 21(2), 80-5. (Yayın No: 468115)

 33. ÇELİK MUSTAFA,mutafa haki sucaklı,KİREÇCİ EKREM,UÇMAK HASAN,ÖZTÜRK PERİHAN (2012). Recurrent herpes labialis in health school students in Kahramanmaras Turkey a cross sectional survey. Dermatol Sinica (Yayın No: 2220890)

 34. ÖZTÜRK PERİHAN,ORHAN FATMA ÖZLEM,ÖZER ALİ,yasemin akman,BELGE KURUTAŞ ERGÜL (2012). Anxıety And Serum Vıtamin B12 Folate Tsh And Ferrıtın Levels In Telogen Alopecıa Patıents Wıth Trıchodynıa. Int J Tricholgy (Yayın No: 2212775)

 35. ÖZTÜRK PERİHAN,ORHAN FATMA ÖZLEM,neslihan dokur,ÖZER ALİ (2012). Akne Vulgarisli Hastalarda Mizaç Karakter Özelliklerinin İncelenmesi. Nöro Psikiyatri Arşivi, 49(4), 255-259., Doi: 10.4274/npa.y6059 (Yayın No: 467884)

 36. ÖZTÜRK PERİHAN,ÖZTÜRK SAVAŞ,ARICAN ÖZER,polat cahit (2012). Detection of Helicobacter pylori infection by rapid urease test in oral lesions of patients with recurrent aphthous stomatitis. advan lab med int (Yayın No: 467699)

 37. ARICAN ÖZER,ÖZTÜRK PERİHAN,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,velid ünsal (2012). Status of oxidative stress on lesional skin surface of plantar warts. J Eur Acad Dermatol Venereol (Yayın No: 467774)

 38. ÖZTÜRK PERİHAN,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,neslihan dokur,filiz atalay (2012). The activity of adenosine deaminase and oxidative stress biomarkers in scraping samples of acne lesions. j cosmed dermatol (Yayın No: 467813)

 39. ÖZTÜRK PERİHAN,SAYAR HAMİDE,tuğba karakaş,akman yasemin (2012). Erythema multiforme as a result of Orf disease. Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat (Yayın No: 467983)

 40. ATASEVEN ARZU,ÖZTÜRK PERİHAN,DİLEK NURSEL,ilknur karaosmanoğlu (2012). Localized actinic nasal porokeratosis a case report. Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica, et Adriatica, 21(4), 79-80. (Yayın No: 468162)

 41. Ozyurt Kemal, Colgecen Emine, Baykan Halit, Ozturk Perihan, Ozkose Mehmet (2012). Treatment of Superficial Cutaneous Vascular Lesions Experience with the Long Pulsed 1064 nm Nd YAG Laser. The Scientific World Journal, 2012, 1-7., Doi: 10.1100/2012/197139 (Yayın No: 468202)

 42. İNCİ RAHİME,İNCİ MEHMET FATİH,ÖZKAN FUAT,ÖZTÜRK PERİHAN (2012). Frontal linear scleroderma en coup de sabre associated with epileptic seizure. BMJ case reports, 2012, Doi: pii: bcr2012007837. 10.1136/bcr-2012-007837 (Yayın No: 468175)

 43. ÖZTÜRK PERİHAN,ORHAN FATMA ÖZLEM,ÖZER ALİ,akman yasemin (2012). Evaluation of Anxiety and Levels of Serum B12 Folate TSH Ferritin and Zinc in Telogen Alopecia Patients with Trichodynia. International Journal of Trichology, 4(4), 251, Doi: 10.4103/0974-7753.111208 (Yayın No: 468137)

 44. SARAL YUNUS,KANDİ BAŞAK,ÖZTÜRK PERİHAN,ayar ahmet,KARATAŞ FİKRET (2005). Assesment of salivary and serum antioksidan vitamins and lipit peroksidation in patients with recurren aphthous ulceration. Tohoku J Exp Med (Yayın No: 2218995)

 45. KANDİ BAŞAK,SARAL YUNUS,ÖZTÜRK PERİHAN (2005). Are erythema nodosum like lesions and superficial thrombophelebitis prodromal in terms of visceral involvement in Behcet s Disease. Int J Clin Pract (Yayın No: 2217718)


 1. KOCA TUBA TÜLAY,NAZİK HÜLYA,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN (2018). Kronik idiopatik ürtiker hastalarında fibromyalgi prevelansı, uyku düzeni ve anksiyete ile ilişkisi. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3914047)

 2. MÜLAYİM MEHMET KAMİL,KUŞ MİNE MÜJDE,ÖZTÜRK PERİHAN (2017). LATE ONSET PACHYONYCHIA CONGENITA: CASE REPORT. 2. International Dermatology and Cosmetology Congress (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3495351)

 3. MÜLAYİM MEHMET KAMİL,SEVİMLİ İSMET,ÖZTÜRK PERİHAN (2017). PARTIAL UNILATERAL LENGINOSIS: A CASE REPORT. 2. International Dermatology and Cosmetology Congress (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3495373)

 4. MÜLAYİM MEHMET KAMİL,DALYAN İNCİ,ÖZTÜRK PERİHAN (2017). DERMATITIS HERPETIFORMIS MIMICKING PEMFIGUS VULGARIS. 2. International Dermatology and Cosmetology Congress (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3495363)

 5. MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN (2017). COEXISTENCE OF SCLERODERMA WITH VITILIGO. 2. International Dermatology and Cosmetology Congress (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3495358)

 6. MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN (2016). an unusual case of congenital dermal melanocytosis. EADV (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3316898)

 7. MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN,KORKMAZ SELMA (2016). Acquired Aquagenic Keratoderma Case Report. 25. EADV Congress (/)(Yayın No:3164750)

 8. MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN (2016). Progressive Macular Hypomelanosis Case Report. 25. EADV Congress Vienna, Austria (/)(Yayın No:3164630)

 9. MİRALOĞLU MERAL,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,ÖZTÜRK PERİHAN,ARICAN ÖZER (2016). evaluation of local trace element status and 8 isoprostoglandin F2 alpha concentrations in patients with tinea pedis. ECCMID (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3317833)

Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

 1. Kanıta Dayalı Dermatolojik Tedavi, Bölüm adı:(Veneryal Hastalıklarda Tedaviye Algoritmik Yaklaşım) (2019)., NAZİK HÜLYA,ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL, Selen Yayıncılık, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-69477-0-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5961962)

 2. MİKROBİYATA, Bölüm adı:(DERİ HASTALIKLARINDA MİKROBİYATANIN ÖNEMİ) (2019)., NAZİK HÜLYA,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN, AKADEMİSYEN, Editör:KILCI Ali İhsan, OKYAY Ramazan Azim,ATEŞ Selma, ŞAHİN Ahmet Rıza, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-258-730- 0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5965935)

 3. GEZGİN SAĞLIĞI, Bölüm adı:(SEYAHAT VE DERİ SAĞLIĞI) (2019)., NAZİK HÜLYA,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN, AKADEMİSYEN, Editör:ŞAHİN AHMET RIZA, ATEŞ SELMA, HAKKOYMAZ HAKAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 238, ISBN:978-605-258-384-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4973980)

 4. otoimmün büllöz hastalıklar, Bölüm adı:(lineer IgA dermatozu) (2017)., MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN, galenos, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4023800)

 5. otoimmüün büllöz hastalıklar, Bölüm adı:(sistemik tedavi) (2017)., ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL, galenos, Editör:uzun s, durdu m, kaya ti, aktan ş, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4005678)

 6. Immunomodulatory and Immunosuppressive Drugs in Dermatology (2016)., MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN,KORKMAZ SELMA, Akademisyen Tıp Kitabevi, Editör:ümit türsen, Basım sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3011989)

 7. Immunomodulatory and Immunosuppressive Drugs in Dermatology (2016)., ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,özyurt kemal, Akademisyen Tıp Kitabevi, Editör:ümit türsen, Basım sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3012018)

 8. kimyasal soyma mikrodermabrazyon ve topikal ürünler, Bölüm adı:(kimyasal soyma) (2016)., ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL, dünya tıp kitapevi, Editör:hatice erdi şanlı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 99107, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3120815)


 1. NAZİK HÜLYA,TURHAN MUSTAFA ANIL,KOCA TUBA TÜLAY,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN,NAZİK SELÇUK (2018). Arıcılarda Arı Ürünlerine Maruziyet ile Allerji, İnflamasyon ve Enfeksiyon İlişkili Durumların Araştırılması. KSU Tıp Fakültesi Dergisi (Kontrol No: 4697024)

 2. NAZİK HÜLYA,ÇOBAN GÜL FERİDE,GÜL FATİH CEM,NAZİK SELÇUK,OKAY RAMAZAN AZİM,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN,DEMİR BETÜL (2018). Lepra Hastalarında Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi. Kocaeli Tıp Dergisi, 7(1), 77-82., Doi: 10.5505/ktd.2018.38268 (Kontrol No: 4260238)

 3. NAZİK HÜLYA,TURHAN MÜNİRE,KOCA TUBA TÜLAY,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN,NAZİK SELÇUK (2018). Arıcılarda Arı Ürünlerine Maruziyet ile Alerji, İnflamasyon ve Enfeksiyon İlişkili Durumların Araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2), 34-37., Doi: 10.17517/ksutfd.399577 (Kontrol No: 4661067)

 4. akman yasemin,ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,YÜLEK TUĞBA,oğuz akman (2016). behçet hastalarının tırnak kıvrım kapiller sisteminn videodermatoskop ile değerlendirilmesi. dermatoz (Kontrol No: 3392779)

 5. İNCİ RAHİME,ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,KARAKUZU ALİ,KELEKÇİ KIYMET HANDAN,İNCİ MEHMET FATİH,KARACA ŞEMSETTİN (2016). Dermatological face of Syrian civil war. TURKDERM, 50(4), 145-149., Doi: 10.4274/turkderm.62443 (Kontrol No: 3392810)

 6. akman oğuz,ORHAN FATMA ÖZLEM,ÖZTÜRK PERİHAN,akman yasemin,KARAASLAN MEHMET FATİH (2015). The Psychıatrıc Profıle Of Chronıc Prurıtus Patıents 2015 53 2 14 22. NYS (Kontrol No: 1908774)

 7. ÖZTÜRK PERİHAN,DEMİRÖREN KAAN,deveci uğur (2008). Elazığ Yöresinde 150 Yenidoğanın Cilt Bulguları Yönünden Değerlendirilmesi. fırat tıp degisi (Kontrol No: 3128550)


 1. AKKUŞ GÜLSÜM,ÖZTÜRK PERİHAN,ÇİFTÇİOĞLU MUHAMMED,GÜNGÖR ÖZKAN,ERKEN ERTUĞRUL,ALTUNÖREN ORÇUN (2018). PS-036 Asiklovir ilişkili kristaliüri ve akut böbrek hasarı. 20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 54-55. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4368474)

 2. MÜLAYİM MEHMET KAMİL,NAZİK HÜLYA,ÖZTÜRK PERİHAN (2017). geç kalmış bir tanı: liken planus pemfigoides. XXIII. Prof Dr A. Lütfü Tat sempozyumu (/Poster)(Yayın No:4056700)

 3. MÜLAYİM MEHMET KAMİL,NAZİK HÜLYA,ÖZTÜRK PERİHAN (2017). Geç Kalmış Bir Tanı: Liken Planus Pemfigoides. XXIII. PROF. DR. A. LÜTFÜ TAT SEMPOZYUMU (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4092747)

 4. ÖZTÜRK PERİHAN (2017). immün süpresyonda bakteriyel enfeksiyonlar. 23. lütfü tat sempozyumu (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4024675)

 5. NAZİK HÜLYA,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN (2017). KLİNİĞİMİZDE IVIG KULLANIMI VE TEDAVİ SONUÇLARI. V. DOD DERMATOLOJİ GÜNDEMİ, 42-42. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4101320)

 6. NAZİK HÜLYA,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN (2017). Kliniğimizde ivig kullanım ve tedavi sonuçları. V. DOD dermatoloji gündemi (/Sözlü Sunum)(Yayın No:4056276)

 7. ÖZTÜRK PERİHAN (2017). seboreik dermatitli hastada güncel tedavi ve kzometikler. V. DOD dermatoloji gündemi (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4024161)

 8. SAĞIROĞLU SAİME,ÖZTARAKÇI HÜSEYİN,ÖZTÜRK PERİHAN,DOĞANER ADEM (2017). ABO Kan Grubu, Rh Faktörü ve Tekrarlayıcı Aftömatöz Lezyonlar. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 2. İlkbahar Toplantısı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4024986)


 1. Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 09.01.2020 , hidradenitis süpürativa hakkında bilgilendirme , (No: 291254)

 2. Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 09.01.2020 , hidradenitis süpürativa hakkında bilgilendirme , (No: 291251)

 3. Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 09.01.2020 , hidradenitis süpürativa hakkında bilgilendirme , (No: 291253)

 4. Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 09.01.2020 , hidradenitis süpürativa hakkında bilgilendirme , (No: 291250)

 5. Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 09.01.2020 , hidradenitis süpürativa hakkında bilgilendirme , (No: 291252)

 6. Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 09.01.2019 , hidradenitis süpürativa hakkında bilgilendirme , (No: 291256)

 7. Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 09.01.2019 , hidradenitis süpürativa hakkında bilgilendirme , (No: 291255)


 1. NAZİK SELÇUK,ÖZTÜRK PERİHAN,TOPAK DURAN,VATANSEVER FATİH,URAL ALPER,ŞAHİN AHMET RIZA,ATEŞ SELMA,NAZİK HÜLYA (2019). A Case of Necrotizing Fasciitis and Review of the Literature. KLIMIK JOURNAL, 32(2), 203-205., Doi: 10.5152/kd.2019.44 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 5958063)

 2. NAZİK SELÇUK,ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ASLAN KOYUNCU ESRA (2019). Pemphigus vulgaris and koebner phenomenon. Medicine Science International Medical Journal(0), 1, Doi: 10.5455/medscience.2018.07.8963 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5958503)

 3. NAZİK HÜLYA,GÜL FERİDE ÇOBAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN,KIRIK SERKAN (2018). Transient hypertrichosis with temporary tattooing in two siblings. Dermatologica Sinica, 36(4), 229-231., Doi: 10.1016/j.dsi.2018.07.003 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4691622)

 4. NAZİK HÜLYA,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN,KAZANCI ÜLKÜ,DALYAN İNCİ (2018). Report of two cases with autoerythrocyte sensitization syndrome. Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan, 4(50), 40-43., Doi: 10.23950/1812-2892-JCMK-00632 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4692232)

 5. NAZİK HÜLYA,ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,DALYAN İNCİ (2018). İKİ OLGU İLE HEREDİTER ANJİYOÖDEMLİ HASTALARA PREOPERATİF YAKLAŞIMIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(2), 221-225., Doi: 10.24938/kutfd.341226 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4692034)

 6. SEVİMLİ İSMET,ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,NAZİK HÜLYA (2018). Late Onset Linear Sclorederma. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 12(2), 153-155., Doi: 10.21763/tjfmpc.432556 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4693154)

 7. MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN,GÜREL MEHMET SALİH (2017). böceklerle oluşan dermatozlar ve reaksiyonlar. türkiye klinikleri j dermatol special topics (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4014373)

 8. MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN (2017). behçet hastalığı. türkiye klinikleri J dermatol (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4005853)

 9. SEVİMLİ İSMET,ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL (2017). anonişi ile seyreden bir liken planus olgusu. ksu tıp dergisi (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4014556)

 10. SEVİMLİ İSMET,ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL (2017). golimumab tedavisi sonrası gelişen ender bir liken spinolosus olgusu. türkiye klinikleri j dermatol, 27 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4005888)

 11. MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN,İNCİ RAHİME,KORKMAZ SELMA (2016). Obez ve Aşırı Kilolu ÇocuklardaCilt Sorunları. Turkiye Klinikleri Journal of Cosmetic Dermatology Special Topics (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 2939510)

 12. ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,İNCİ RAHİME (2016). Mezoliftingte Kombinasyonlar. Turkiye Klinikleri Journal of Cosmetic Dermatology Special Topics (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 2939515)

 13. ÖZTÜRK PERİHAN,kemal ozyurt,subaşıoğlu a,İNCİ RAHİME (2015). Emopamil binding protein mutation in conradi hünermann happle syndrome representing plaque type psoriasis l 2015 Mar Apr 60 2 216 doi 10 4103 0019 5154 152570. Indian J Dermatol (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 1973943)

 14. ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL (2015). Lip Diseases. Turkiye Klinikleri J DermatolSpecial Topics (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Teknik Not) (Yayın No: 1908490)

 15. öztürk ünal,mustafa azmi sungur,tuğba karakaş,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN (2014). Acute generalized exanthematous pustulosis induced by iodixanol Visipaque a serious reaction to a commonly used drug. Cutan Ocul Toxicol. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2224936)

 16. ATASEVEN ARZU,TUNÇEZ AKYÜREK FATMA,gülcan kurtipek,ÖZTÜRK PERİHAN,DİLEK NURSEL (2014). Isotretinoin Induced Thrombocytosis. J Hematol (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2226416)

 17. ATASEVEN ARZU,ÖZTÜRK PERİHAN,gülcan kurtipek,ikbal küçükosmanoğlu (2014). Coexistence of vitiligo and psoriasis three case reports. Case Study and Case Report (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2225650)

 18. ÖZTÜRK PERİHAN,özyurt kemal,ATASEVEN ARZU,BAYKAN HALİT,ÇIRALIK HARUN (2013). Report of Two Patients with Nonsyndromic Facial Multiple Basal Cell Carcinoma. Journal of Turgut Ozal Medical Center (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2223679)

 19. kemal ozyurt,ÖZTÜRK PERİHAN,tuğba karakaş (2013). Tınea Capıtıs In Two Sısters Of A Wooly Hair. J Tur Acad Dermatol (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2211459)

 20. kemal özyurt,BAYKAN HALİT,ÖZTÜRK PERİHAN,emin sılay (2013). A Case of Longitudinal Melanonychia Secondary to Hydroxyure. International Journal of Hematology and Oncology (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2223902)

 21. İNCİ RAHİME,İNCİ MEHMET FATİH,ÖZTÜRK PERİHAN (2013). Multipl akrokordonlarla tanı alan tuberoskleroz olgusu. Journal of Clinical & Experimental Investigations (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2224253)

 22. ÖZTÜRK PERİHAN,öztürk ünal,KALENDER ALİ MURAT,ATASEVEN ARZU (2012). Juvenile Dermatomyositis ccompanied by Total Leukonychia. Ann Paediatr Rheum (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2211964)

 23. ATASEVEN ARZU,ÖZTÜRK PERİHAN,ilknur küçükosmanoğlu (2012). Lichen Striatus on an Adult. Med-Science (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2211759)

 24. KALENDER ALİ MURAT,BAYKAN HALİT,ÇIRALIK HARUN,ÖZTÜRK PERİHAN,UÇMAK HASAN (2012). Journal Negatıve Pressure Wound Therapy And Skın Graft In Madura Foot Treatment. balcan med journal (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2210990)

 25. ÖZTÜRK PERİHAN,ÇIRALIK HARUN (2012). A Child With Morphea In A Zosteriform Distribution A Rare Clinical Entity. Eu J Gen Med (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2213730)

 26. ATASEVEN ARZU,ÖZTÜRK PERİHAN,ilknur karaosmanoğlu (2012). Angıokeratoma of mıbellı a rare varıant of angıokeratomas. Asian J Med Res (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2213039)

 27. AKÇALI CENK,ÖZTÜRK PERİHAN (2012). Laser Lipolysis. Turkderm (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Araştırma Notu) (Yayın No: 2213364)

 28. ÖZTÜRK PERİHAN,ÇIRALIK HARUN,yasemin akman (2011). Extragenital lichen sclerosis possibly secondary to a koebner phenomenon induce by artificial solarium. Case Study and Case Report (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2214346)

 29. ÖZTÜRK PERİHAN (2011). Unilateral generalized morphea. Iran J Dermatol (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2214185)

 30. ÖZTÜRK SAVAŞ,ÖZTÜRK PERİHAN (2011). Total Congenıtal Anonıchıa Two Cases In Same Famıly. Case Study and Case Report (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2213954)

 31. ÖZTÜRK SAVAŞ,ÖZTÜRK PERİHAN,cahit polat (2011). Bilateral aurikular milia en plak. türkderm (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2213577)

 32. ÖZTÜRK PERİHAN,ATASEVEN ARZU,öztürk ünal,DEMİRÖREN KAAN,DAĞLI ADİLE FERDA (2006). Majocchi disease Report of the second child case. İndian J Dermatol (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2214584)

 33. SARAL YUNUS,KANDİ BAŞAK,ÖZTÜRK PERİHAN,BULUT YASEMİN,bengü çobanoğlu (2005). Multiple metastatic tuberculosis abscess in patient with pott disease and lung tuberculosis a case report. J Cutan Pathol (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2215122)

 34. KANDİ BAŞAK,SARAL YUNUS,sait berilgen,ÖZTÜRK PERİHAN (2005). İdiopathic unilateral hyperhidrosis with Holmes Adie sydrome case report. J Dermatol (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2217241)

 35. KANDİ BAŞAK,SARAL YUNUS,ÖZTÜRK PERİHAN,coşkun naci (2005). Reiter syndrome accompained by Terry nail. J Eur Acad Dermatol Venerol (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2215639)

 36. KANDİ BAŞAK,SARAL YUNUS,ÖZTÜRK PERİHAN (2005). Calcium acetate induce linear fixed drug eruption. Dermatology; (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2215385)


 1. Vaka Takdimi, NAZİK SELÇUK,ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ASLAN KOYUNCU ESRA (2019). Pemphigus vulgaris and koebner phenomenon. Medicine Science International Medical Journal(0), 1, Doi: 10.5455/medscience.2018.07.8963 (Yayın No: 5958503)

 2. Vaka Takdimi, SEVİMLİ İSMET,ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL (2017). anonişi ile seyreden bir liken planus olgusu. ksu tıp dergisi (Yayın No: 4014556)

 3. Vaka Takdimi, SEVİMLİ İSMET,ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL (2017). golimumab tedavisi sonrası gelişen ender bir liken spinolosus olgusu. türkiye klinikleri j dermatol, 27 (Yayın No: 4005888)

 4. Vaka Takdimi, ÖZTÜRK PERİHAN,kemal ozyurt,subaşıoğlu a,İNCİ RAHİME (2015). Emopamil binding protein mutation in conradi hünermann happle syndrome representing plaque type psoriasis l 2015 Mar Apr 60 2 216 doi 10 4103 0019 5154 152570. Indian J Dermatol (Yayın No: 1973943)

 5. Teknik Not, ÖZTÜRK PERİHAN,MÜLAYİM MEHMET KAMİL (2015). Lip Diseases. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics (Yayın No: 1908490)

 6. Vaka Takdimi, öztürk ünal,mustafa azmi sungur,tuğba karakaş,MÜLAYİM MEHMET KAMİL,ÖZTÜRK PERİHAN (2014). Acute generalized exanthematous pustulosis induced by iodixanol Visipaque a serious reaction to a commonly used drug. Cutan Ocul Toxicol. (Yayın No: 2224936)

 7. Vaka Takdimi, ATASEVEN ARZU,TUNÇEZ AKYÜREK FATMA,gülcan kurtipek,ÖZTÜRK PERİHAN,DİLEK NURSEL (2014). Isotretinoin Induced Thrombocytosis. J Hematol

 8. Vaka Takdimi, ATASEVEN ARZU,ÖZTÜRK PERİHAN,gülcan kurtipek,ikbal küçükosmanoğlu (2014). Coexistence of vitiligo and psoriasis three case reports. Case Study and Case Report (Yayın No: 2225650)

 9. Vaka Takdimi, kemal özyurt,BAYKAN HALİT,ÖZTÜRK PERİHAN,emin sılay (2013). A Case of Longitudinal Melanonychia Secondary to Hydroxyure. International Journal of Hematology and Oncology (Yayın No: 2223902)

 10. Vaka Takdimi, ÖZTÜRK PERİHAN,özyurt kemal,ATASEVEN ARZU,BAYKAN HALİT,ÇIRALIK HARUN (2013). Report of Two Patients with Nonsyndromic Facial Multiple Basal Cell Carcinoma. Journal of Turgut Ozal Medical Center (Yayın No: 2223679)

 11. Vaka Takdimi, kemal ozyurt,ÖZTÜRK PERİHAN,tuğba karakaş (2013). Tınea Capıtıs In Two Sısters Of A Wooly Hair. J Tur Acad Dermatol (Yayın No: 2211459)

 12. Vaka Takdimi, İNCİ RAHİME,İNCİ MEHMET FATİH,ÖZTÜRK PERİHAN (2013). Multipl akrokordonlarla tanı alan tuberoskleroz olgusu. Journal of Clinical & Experimental Investigations (Yayın No: 2224253)

 13. Vaka Takdimi, KALENDER ALİ MURAT,BAYKAN HALİT,ÇIRALIK HARUN,ÖZTÜRK PERİHAN,UÇMAK HASAN (2012). Journal Negatıve Pressure Wound Therapy And Skın Graft In Madura Foot Treatment. balcan med journal (Yayın No: 2210990)

 14. Vaka Takdimi, ATASEVEN ARZU,ÖZTÜRK PERİHAN,ilknur karaosmanoğlu (2012). Angıokeratoma of mıbellı a rare varıant of angıokeratomas. Asian J Med Res (Yayın No: 2213039)

 15. Vaka Takdimi, ÖZTÜRK PERİHAN,öztürk ünal,KALENDER ALİ MURAT,ATASEVEN ARZU (2012). Juvenile Dermatomyositis ccompanied by Total Leukonychia. Ann Paediatr Rheum (Yayın No: 2211964)

 16. Vaka Takdimi, ATASEVEN ARZU,ÖZTÜRK PERİHAN,ilknur küçükosmanoğlu (2012). Lichen Striatus on an Adult. Med-Science (Yayın No: 2211759)

 17. Vaka Takdimi, ÖZTÜRK PERİHAN,ÇIRALIK HARUN (2012). A Child With Morphea In A Zosteriform Distribution A Rare Clinical Entity. Eu J Gen Med (Yayın No: 2213730)

 18. Araştırma Notu, AKÇALI CENK,ÖZTÜRK PERİHAN (2012). Laser Lipolysis. Turkderm (Yayın No: 2213364)

 19. Vaka Takdimi, ÖZTÜRK SAVAŞ,ÖZTÜRK PERİHAN (2011). Total Congenıtal Anonıchıa Two Cases In Same Famıly. Case Study and Case Report (Yayın No: 2213954)

 20. Vaka Takdimi, ÖZTÜRK PERİHAN (2011). Unilateral generalized morphea. Iran J Dermatol (Yayın No: 2214185)

 21. Vaka Takdimi, ÖZTÜRK SAVAŞ,ÖZTÜRK PERİHAN,cahit polat (2011). Bilateral aurikular milia en plak. türkderm (Yayın No: 2213577)

 22. Vaka Takdimi, ÖZTÜRK PERİHAN,ÇIRALIK HARUN,yasemin akman (2011). Extragenital lichen sclerosis possibly secondary to a koebner phenomenon induce by artificial solarium. Case Study and Case Report (Yayın No: 2214346)

 23. Vaka Takdimi, ÖZTÜRK PERİHAN,ATASEVEN ARZU,öztürk ünal,DEMİRÖREN KAAN,DAĞLI ADİLE FERDA (2006). Majocchi disease Report of the second child case. İndian J Dermatol (Yayın No: 2214584)

 24. Vaka Takdimi, KANDİ BAŞAK,SARAL YUNUS,ÖZTÜRK PERİHAN (2005). Calcium acetate induce linear fixed drug eruption. Dermatology; (Yayın No: 2215385)

 25. Vaka Takdimi, KANDİ BAŞAK,SARAL YUNUS,ÖZTÜRK PERİHAN,coşkun naci (2005). Reiter syndrome accompained by Terry nail. J Eur Acad Dermatol Venerol (Yayın No: 2215639)

 26. Vaka Takdimi, KANDİ BAŞAK,SARAL YUNUS,sait berilgen,ÖZTÜRK PERİHAN (2005). İdiopathic unilateral hyperhidrosis with Holmes Adie sydrome case report. J Dermatol (Yayın No: 2217241)

 27. Vaka Takdimi, SARAL YUNUS,KANDİ BAŞAK,ÖZTÜRK PERİHAN,BULUT YASEMİN,bengü çobanoğlu (2005). Multiple metastatic tuberculosis abscess in patient with pott disease and lung tuberculosis a case report. J Cutan Pathol (Yayın No: 2215122)

tr_TR
X